เอกสารการประชุมนำเสนอตัวชี้วัดแอลกอฮอล์ 27 กุมภาพันธ์ 2557

Download : ตัวชี้วัดแอลกอฮอล์

แนวทางการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และแบบรายงาน ปี2557

DOWNLOAD

แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานปิงปองจังหวัดเชียงใหม่57

แบบรายงาน NCD1- 57

แบบNCD 3 57

ขอความร่วมมือส่งรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ขอความร่วมมือส่งรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านมจังหวัดเชียงใหม่เต้านมจังหวัดเชียงใหม่